kongresy
© copyright by kref, 2008

6th International Congres of the European Foot and Ankle Society - Praha

14.-16. září 2006

Letos vybrali organizátoři Českou republiku – Prahu. Bylo to poprvé, co se kongres tohoto rozsahu (400 účastníků) a zaměření konal v zemích bývalé východní Evropy. Nemalou měrou se na této volbě jistě podílela skutečnost, že v Čechách vznikla první a největší Společnost chirurgie nohy ve východní části Evropy a že naše sekce SCHN pomáhala s organizací kongresu.
V předvečer kongresu se konala večeře pro asi dvacet nejvýznamnějších osobností oboru a účastníků kongresu, kam byli pozváni i předseda Sekce chirurgie nohy Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc, Doc. MUDr. Stanislav Popelka a MUDr. Libor Filip. Večeřa se konala v nádherném prostředí Park restaurant Kampa a byla co se týče navázání kontaktů pro nás velmi úspěšná.
Kongres se konal v Kongresovém centru v Praze a byl velmi dobře zorganizován. Organizátoři hleděli především na kvalitu přednášek a ty byly opravdu na vysoké úrovni. Aktivní účast přijali všichni významní evropští chirurgové-ortopedi zabývající se chirurgií nohy. Dostatek prostoru byl věnován jak chirurgii přední nohy a statickým deformitám, tak operativě zadní nohy, úrazové a poúrazové operativě a endoprotetice hlezna a nohy. Přednášky ukázaly aktuální směr v operativě nohy a hlezna i její úskalí a problémy.
Na schůzi EFAS, která doprovázela tento kongres, předseda Sekce chirugie nohy České republiky Jiří Stehlík předal čestné předsednictví SCHN prof. Heino Kűsterovi prezidentovi EFAS a čestné členství SCHN Dr. Manfredovi Thomasovi, kteří přispěli svou podporou k založení naší sekce. Oba si tohoto ocenění velmi považují a vyzdvihli práci naší sekce jako nejrychleji rostoucí a nejaktivnější společnosti pro chirurgii nohy ve východní části Evropy. Na schůzi EFAS byl rovněž uveden do funkce nový prezident EFAS prof. Winson z Velké Británie.
Kongres byl velmi přínosný pro naši ortopedii nohy jak vědeckým přínosem, tak navázáním kontaktů i zviditelněním SCHN v očích zahraničních kolegů ortopedů.
L. Filip