akce SCHN
© copyright by kref, 2008

Francouzský kurz chirurgické ortopedie nohy pro pokročilé - Brno

Kurz pořádalo 27. - 29. září 2007 ortopedické oddělení nemocnice ve Znojmě - Doc. MUDr. Hart PhD - ve spolupráci se Sekcí chirurgie nohy ČSOT a Francouzskou společností pro chirurgii nohy.

Jako lektoři přijali účast na kurzu nejvýznačnější ortopedi zabývající se chirurgií nohy ve Francii, včetně prezidenta Francouzské společnosti pro chirurgii nohy –Dr. Baudet, Dr. Toullec, Dr. Asencio, Dr. Besse, Dr. Rochwerger, Dr. Averous, Dr. Tourne. Těchto šest lektorů přednášelo v angličtině od osmi hodin ráno do osmi hodin večer každý ze třech dnů, kdy kurz trval. Což vytvořilo náročný program jak pro přednášející, tak pro účastníky kurzu. Přednášky měly charakter výukových prezentací doplněných filmy demonstrující nejmodernější operační postupy, z operativy přední nohy, zadní nohy i endoprotetiky. Součástí kurzu byla i praktická část s operativou na modelech nohy, kterou rovněž osobně vedli tito lektoři. Vzhledem k charakteru kurzu byl počet účastníků omezen a sešli se lékaři, kteří se ortopedickou chirurgií nohy vážně zabývají. Tento fakt se projevil na úrovni celého kurzu, včetně bohatých diskuzí.

Francouzský kurz ortopedické chirurgie nohy byl přínosný, zajímavý, výborně dobře zorganizovaný a celkově na velmi vysoké úrovni.

Libor Filip