kongresy
© copyright by kref, 2008

1. Slovenský kongres pro chirurgii nohy a hlezna

Piešťany 16.-17. červen 2006

V polovině června se Piešťanech konal 1. kongres ortopedie nohy a hlezna pořádaný Slovenskou ortopedickou a traumatologickou společností. Kongres velmi zodpovědně a na vysoké úrovni organizoval Dr. L. Pravda, primář místní ortopedie. Pozvání přijali i zahraniční účastníci, nejsilněji byla zastoupena Česká republika. Prezentace ortopedů ČR byly na vysoké úrovni a jistě byly v kongresovém programu vítány. Kongresu se rovněž zúčastnil prof. Küster, prezident EFAS, a to hned čtyřmi obsažnými přednáškami. Bohužel nepřijel prof. Giannini (Bologna), který by byl jistě velmi vítaným hostem a nepřehlédnutelným přednášejícím.
Akce patřila spíše k menším počtem účastníků, byla však velmi živá, především v diskuzích po jednotlivých přednáškách, které často byli delší než celá přednáška. Takovéto akce jsou jistě přínosem pro všechny účastníky—jak přednášející, tak posluchače.
Kolegové ze Slovenska se rozhodli opakovat kongres každé tři roky.

Libor Filip