kongresy
© copyright by kref, 2008

7th International Congress of the European Foot and Ankle Society

Vilamoura, Portugalsko  16. – 18. říjen 2008

Pravidelný, tentokrát již sedmý, kongres Evropské společnosti pro ortopedii nohy a hlezna (EFAS) se tentokrát konal v jižním Portugalsku. Kongres se koná každé 2 roky, přičemž minulý šestý hostila Praha.
Třídenní kongres je naplněn přednáškami a workshopy zasahují téměř všechny obory ortopedické chirurgie nohy a hlezna dospělých.
Po zahájení kongresu prezidentem EFAS profesorem Winsonem následovalo dopoledne věnované artroskopické operativě. Ian Winson, Niek van Dijk, Paulo Amado, Mark Davies ve výborně dokumentovaných prezentacích předvedli velice názorně současné možnosti artroskopických technik – operace nestabilit hlezna, luxace peroneálních šlach, artrodézy hlezna, subtalární artrodézy, trojí dézy a další operační výkony. Všechny přednášky byly velmi ilustrativní díky videosekvencím, ze kterých byla dobře patrná zkušenost a zručnost operatérů.
Odpoledne prvního dne patřilo statickým deformitám přednoží. Vzhledem k množství účastníků z Španělska, Portugalska, Italie a Francie bylo prezentováno hodně zkušeností s miniinvazivními operacemi statických deformit prstů. Autoři provádějí ostetomie metatarzů z minimálních incizí speciálními frézkami s minimem osteosyntetického materiálu. Uvádějí výborné výsledky těchto metod.
Druhý den byl věnován operační léčbě neuropatických (Hans Jorg Trnka) a diabetických postižení nohy (Francesco Ceccarelli). Oba autoři podali velmi ucelený a přitom rozsáhlý pohled na tuto složitou a náročnou část ortopedie nohy.
V sobotu Bruno Magnan seznámil v obsáhlé prezentaci účastníky kongresu s možnostmi, které přináší perkutánní a miniinvazivní chirurgie v operativě statických deformit přednoží. Tyto techniky jsou v oblasti střední Evropy málo používanéa jistě by mnoho našich ortopedů, kteří se zabývají operacemi nohy vedly k diskusi. Následoval blok věnovaný možnostem endoprotetiky prvního MTP kloubu. Ze sdělení, podložených bohatými zkušenostmi (Renee Fuhrmann a Michel Maestro), vyplynul spíše despekt a opatrnost k implantaci endoprotézy v této anatomické lokalitě. Kongresový program ukončily přednášky na volná témata .
V průběhu kongresu se konala i pravidelná schůze EFAS. Po obvyklých společenských projevech předal prof. Winson prezidenstkou stuhu na další dva roky prof. Kofoedovi, jenž byl za nového prezidenta EFAS zvolen na minulé schůzi. Z dalších informací vyplynulo, že EFAS má v Evropě nezanedbatelnou členskou základnu – 2500 členů (Česká repiblika má 30 členů EFAS), vlastní časopis věnovaný ortopedické chirurgii nohy a hlezna a snaží se získat celý přednáškový den na EFORTu.
Kongres byl pro ortopedy, kteří mají zájem o problematiku nohy a hlezna jako vždy velkým přínosem.

Libor Filip