akce SCHN
© copyright by kref, 2008

Seminář chirurgie nohy - 23.4.2010 České Budějovice


Téměř 100 zájemců o problematiku chirurgie nohy přijelo v dubnu 2010 na jednodenní akci do Českých Budějovic. Prezentace byly na vysoké úrovni (program semináře ke stažení pdf), jednoznačně ukázaly výrazně vrůstající úroveň chirurgie nohy u nás. Na české poměry až nezvykle živé diskuse ještě pozdvihly přínos jednotlivých sdělení. Seminář pořádala SCHN ve spolupráci s firmou MITEK- jejíž organizace semináře byla bezchybná. Na závěr semináře proběhly volby nového předsednictva SCHN na další 4 roky (předseda Dr. L. Filip, místopředseda Doc. S. Popelka).