akce SCHN
© copyright by kref, 2008

Current concept chirurgie nohy

12.2.2004 Č.Budějovice

Dne 12. února 2004 uspořádalo ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice jednodenní mezinárodní sympozium podávající detailní přehled současných možností diagnostiky a léčby ortopedických onemocnění nohy.

Sympozium bylo uspořádáno ve spolupráci s Oddělením chirurgie nohy Hessingpark – Clinic Augsburg. Kromě českých přednášejících se podařilo zajistit i významné odborníky v uvedené problematice z Německa a Švýcarska. Pozvání přijal president Evropské společnosti pro ortopedii nohy EFAS prof. Dr. med. H. Küster, president Německé společnosti pro ortopedii nohy DAF Dr. med. D. Frank, viceprezidentka DAF Dr.med. J. Fuhrmann, prof. Dr. med. J. Jerosch, Dr. H. Jacob, Dr. M. Speck, vedoucí lékař chirurgie nohy Hessingpark Dr. med. M. Thomas společně s kolegou Dr. med. P. Spurkem. Z České republiky přijali pozvání jako přednášející Doc. MUDr. J. Šprindrich, CSc., as. MUDr. J. Chomiak, CSc. a as. MUDr. S. Popelka. V předsednictvu pak prezident ČSOT doc. MUDr. Krbec,CSc., prof.MUDr.O.Čech,CSc.adoc.MUDr.T.Trč,CSc.