akce SCHN
© copyright by kref, 2008

Chirurgie nohy II.

2. prosince 2005 proběhlo v českobudějovickém hotelu Gomel jednodenní sympozium věnované chirurgii nohy.
Dopolední program byl věnován chirurgii přednoží, s úvodními velmi zajímavými a bohatě dokumentovanými přednáškami Dr.med.Spurka a Dr.med.Ludwiga z SRN, kteří přijali pozvání k účasti. Diskutována byla problematika operací na I. MT. Následoval blok přednášek věnovaných operacím při neurologických postiženích. Po obědě jsme mohli vyslechnou zajímavé přednášky o možnostech arthroskopie zadní nohy. Velmi zajímavé byly obě následující kazuistiky o zlomeninách patní kosti. Sympozium uzavřeli přednášky s tematikou implantace TEP hlezeného kloubu.
Po ukončení programu následovala schůze SCHN.
Předseda SCHN Doc. MUDr. Stehlík CSc. podal zprávu o úspěšném založení sekce chirurgie nohy a navázání kontaktů s EFAS ( 6tý kongres EFAS se koná 2006 v září v Praze). Byly splněny všechny podmínky a naše sekce byla přijata za výhodných podmínek členem EFAS, což obnáší pro naše členy i možnost slev na akcích EFAS a možnost odebírání časopisu Foot and Ankle. Zároveń stále roste naše členská základna. Všichni členové byli upozorněni, že i v budoucnu hlavním způsobem kontaktu mezi členy bude e-mail a WWW stránky.